W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2022
MIEJSKI przym.
Warianty fonetyczne: MIEJSKI, MIESCKI, MIEJSCKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy: lp M. m miejski; N. ż miejscką; lm M. nmos miesckie; B. nmos miejskie; N. miejsckiemi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBiałogłowy gładkie y z byt białe, Stroią się pięknie ale wdrewnianych trzewikach chodzą Wieskie y Miesckie. PasPam 55. Ich Oris Confessionem [ustne zeznanie] zpieczęcią Mieyscką y Attestacyiami Burmistrzow y całego urzędu Wziąłem. PasPam 158. Miny pod Mieyskie Bramy pozaprawadzano. PasPam 158.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: akta miejskie: A iesli by sie Kapłąn trafił z Domu y Rodzaiu Wiecorkow aby bliszy był tey Praebendy, Zapiszem Akt Mieyskich zawarowano KomonDziej 187. ▲ brama miejska: Bramá/ braná/ broná mieyska. Porta. Kn 44. Spust u bram mieyskich/ v. Kratá żélázna. Kn 1054. Forculus Bozek co drzwi pilnował tego nawszytkich drzwiach y bronach Mieyskich malowano. PotPrzyp 3. Miny pod Mieyskie Bramy pozaprawadzano. Ze iuz Wieden vix vix spirabat własnie kiedy owo mocny Słabego na Siędzie azagarło Scisnie. PasPam 258v. Bromą mieyską ná wyniosłym mieyscu. AndPiekBoh 46. ▲ budowniczy miejski: Lunar/ v. Budowniczy miéyski. Kn 374. ▲ miejski bankiet: Mieyskich bánkietow y Chłopskie stypy dla uczciwości gościom y wygody dostáteczney ucżynienia nie gánię. HercBan 4. ▲ miejski chłop: Przy każdem [z dwu starostów] dyaka, to jest pisarza, ma [Wielki Kniaź] Tych dwu powinność rząd w miasteczkach zawiadywać, miejskie i wszystkiej włości chłopy sądzić, wolą Wielkiego Chłopa albo Kniazia opowiedać. NiemPam 235. ▲ miejska gwardia: Iż gdy miejska gwardyja na one bieguny Wypuściła swe ręczne i dzielne pioruny Z takim grzmotem, żem mniemał, jako nieświadomy, Iż z obłoków wypadły łyskawice i gromy [...]. ZimBSiel 167. ▲ płat miejski: W w tey Roli iest Gora ktorą Bargałowska nazywaią a te na Niwki y Pastwiska Mieyskie obroczo no, od ktorey zPłatu Mieyskiego Vrząd kazdy daie co Rok Złotych 3. do Koscioła Farnego Koscielnym. KomonDziej 101. [...] iakos za dwa Roki Miasto te Summe po Złotych 25. płacząc do Skarbu Ząmkowego oddało, y Kwit otrzymało, Vstawiwszy wPłacie Mieyskim tey Decimy grosz ieden od Zagona w Roli, a drugi od Domu Kazdego ale to potym Vstało. KomonDziej 203. ▲ chodzić po miejsku: Ten syn ie[go] po Klerycku chodziel Grassowal w Crac. dla czego od X. officiala Crac. bel degradowany circa 1628. chodzieł potym po mieysku y odszedl zCrac. sluzyc A. 1636. TrepNekLib 65.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Mieyska przyiaźń konwie ná piwo á rożná ná pieczenią nie bronić. RysProv IX, 2.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: brama miejska (sz. zm.): Bramá/ braná/ broná mieyska. Porta. Kn 44. Spust u bram mieyskich/ v. Kratá żélázna. Kn 1054. Forculus Bozek co drzwi pilnował tego nawszytkich drzwiach y bronach Mieyskich malowano. PotPrzyp 3. Miny pod Mieyskie Bramy pozaprawadzano. Ze iuz Wieden vix vix spirabat własnie kiedy owo mocny Słabego na Siędzie azagarło Scisnie. PasPam 258v. Bromą mieyską ná wyniosłym mieyscu. AndPiekBoh 46. ▲ chodzić po miejsku: Ten syn ie[go] po Klerycku chodziel Grassowal w Crac. dla czego od X. officiala Crac. bel degradowany circa 1628. chodzieł potym po mieysku y odszedl zCrac. sluzyc A. 1636. TrepNekLib 65. ▲ miejski chłop: Przy każdem [z dwu starostów] dyaka, to jest pisarza, ma [Wielki Kniaź] Tych dwu powinność rząd w miasteczkach zawiadywać, miejskie i wszystkiej włości chłopy sądzić, wolą Wielkiego Chłopa albo Kniazia opowiedać. NiemPam 235. ▲ miejska gwardia: Iż gdy miejska gwardyja na one bieguny Wypuściła swe ręczne i dzielne pioruny Z takim grzmotem, żem mniemał, jako nieświadomy, Iż z obłoków wypadły łyskawice i gromy [...]. ZimBSiel 167. ▲ płat miejski: W w tey Roli iest Gora ktorą Bargałowska nazywaią a te na Niwki y Pastwiska Mieyskie obroczo no, od ktorey zPłatu Mieyskiego Vrząd kazdy daie co Rok Złotych 3. do Koscioła Farnego Koscielnym. KomonDziej 101. [...] iakos za dwa Roki Miasto te Summe po Złotych 25. płacząc do Skarbu Ząmkowego oddało, y Kwit otrzymało, Vstawiwszy wPłacie Mieyskim tey Decimy grosz ieden od Zagona w Roli, a drugi od Domu Kazdego ale to potym Vstało. KomonDziej 203.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MIEJSKIE n
w funkcji rzeczownika
Formy: lp M. miejskie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMieyskie/ wkupne do miasta/ Pretium ciuitatis, Mokiestis ażu prijemimu miescionisten/ ażu miescioni. SzyrDict 173.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas