Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2019
*ABALIENOWANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy: lp N. abalienowaniem
Etymologia: <z łac. abalienare 'oddzielać, zabierać'>
Znaczenia:
prawn. »zabieranie«: Osobliwie tego się domówić ichm. pp. posłowie mają [...] żeby dobra ziemskie ślacheckie abalienowaniem ich do duchowieństwa odłączone nie były. AktaPozn I/1 486.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ABALIENACYJA, *ABALIOWANIE.
Autorka: KS