W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2018
BEZLUDNY przym.
Warianty fonetyczne: BEZLUDNY, *BEZLUDNI
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m bezludny; ż bezludnia; D. n bezludnego; Ms. m bezludnym; ż bezludnej; n bezludnem; lm M. nmos bezludne; B. nmos bezludne; Ms. bezludnych
Znaczenia:
»niezamieszkały przez ludzi, opuszczony, opustoszały«: Słudzy sąsmy Iezusowi: Ktorzysmy swiátem wzgardzili obłudnem/ Y tu na mieyscu mieszkamy bezludnem. TasKochGoff 205. Bézludny/ Solitarius. Solitaria virtus [...] vide Osobny 1. Opuściáły. Kn 22. Przy sámym brzegu pod siodłem koń stoi/ Przystąpię bliżey/ dowiem się co czyni W tey tu bez ludney sam ieden pustyni. TwarSDaf 52. U mnie pustynia głucha y bezludnia. ChrośTreny 40. Niechcę tu być dłuży, W tym pięknym Gmachu, coż kiedy bez ludnym. DrużZbiór 264. Bezludny. unbevoelckert; unbewohnt. inhabité, dépeuplé. T III 37.
Przenośnie: A násze processyie, wyiąwszy Bożego Ciáłá, o iáko opierzone! iáko bezludne! MłodzKaz I, 268.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: BR-K, WM