W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2021
*MIEWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Formy: cz. ter. lp 3. os. miewa; ~ cz. prze. lp m 1. os. miwałem; 3. os. miewał; lm mos 1. os. miewaliśmy; miewaliśmy; 3. os. miewali
Znaczenia:
1. »mieć, posiadać niekiedy, wiele razy«: Począwszy od ptakow zawsze miwałem bardzo dobre Sokoły Iastrzęby Drzemliki, kobusy. PasPam 256.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: komendy miewać:
Związki frazeologiczne: miewać kogoś do nieukontentowania »bywać niezadowolonym z kogoś«: Ales my kozdego [z królów] Cierpieli Iakiego nąm Pan Bog dał tak długo az go znowu Sąm wziął. Choc tez miewalismy niektorych do Nieukontentowania. PasPam 227.
2. »brać udział, uczestniczyć«: Natey wierzey albo raczey saley krolowie uciechy Swoie miewali kollacyie iadali tance y rozne odprawowali rekreacyie. PasPam 60v. Iuzemy tedy miewali Sessyie w Namiotach dla owey Niepogody. PasPam 244v.
3. »otrzymywać od czasu do czasu«: Wiednia tedy iako mowię iuz nic nietrzyma tylko iedna Nadzeia Sukkursow Woyska Polskiego o ktorym przecie miewał Wiadomość Sztaręmberk. PasPam 259.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MIEWANY, MIEWAN
im. przym. bier.
Formy: lp M. m miewan; ż miewana
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMoże być, że kto korzyść weźmie z waszej szkody, Jako ja teraz biorę i karzę się wami, I wolę nad pustymi schadzać tu brzegami, Niźli się popisować u gminu podłego. Z jakim kto żył, zawsze był miewan za takiego. SzymSiel 86. Położyłeś tam: niechaj do Pana Boga samego będzie miewana Ona modlitwa Ora pro nobis. TajRadKontr 285.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas