W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2017
*SZLACHECKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. m szlachecki; n szlacheckie; C. m szlacheckiemu; B. ż szlachecką; Ms. m szlacheckim; lm B. nmos szlacheckie; Ms. szlacheckich
Znaczenia:
»dotyczący szlachty albo szlachcica; należący do szlachcica; właściwy szlachcicowi«: Poszliscie do konfederacyiey y ieszcze Dwory szlacheckie naiezdzacie y Rabuiecie. PasPam 155v. Bardzo dobrze Chwalę Szlachecką indolem. PasPam 201v. Iadą owi Panstwo. Invektywa na mnie gniew furyia aże tak miało bydz aze takie Słowo Szlacheckie. PasPam 225v. Kiedym był w domu Szlacheckim między inszemi potrawami [...] Począłęm rybę ieść. PasPam 65. Był tedy Dwor Szlachecki nad rzeką blisko poiechało tam kilka czeladzi chcać się pozywić Chcieli tam cos wziąc Gwałtem. PasPam 90.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dobra szlacheckie: Przyszedł tedy Ordynans od krola do Woiewody aby na Dni Wielkanocne tu Woysko rozłozyc brzegięm Podlasza w dobrach Szlacheckich [...] Boiuz krolewskie y Duchowne niemogły Sufficere zroynowane od Nieprzyiaciela y od Woyska Litewskiego. PasPam 81.
Związki frazeologiczne: syn szlachecki »szlachcic, syn szlachcica«: Uwazaiąc szystkie Circum Stancyie widząc nalezytą Synowi Szlacheckiemu Instytucyią y wychowanie [...] konkludo[wać] bespiecznie mogę że to iest niewinna potwarz. PasPam 141.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chłopska rzecz siłá ieść/ á siłá pić szláchecka. RysProv II, 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SZLACHECKA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest właściwe szlachcie«: Bronić sławy Oycżystey/ Mężnie gdźie potrzebá stawáć/ Animuszu nie strwożonego bydź. To szláchecka. ŻabPol Cv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas