ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2009
STRACIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: co na bruku stracić »stracić co na hulankach«: Márnotrawnisiu, nie pleć ládáczego, lepiey wyznay, żeś to ná bruku ztracił. MłodzKaz I, 48.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: stracić wstyd: Pozno się wstyda, kto straci wstyd w czele, Plecie ledaco: gdy ogniem dokuczy, Kat złodzieiowi nabolesnym ciele, Mow: bo rownego niemasz ognia szynie, Ktora wmiłosci grzeie się kominie. PotSyl 28. ▲ wstyd stracić: Wstyd [...] 4) Jungferschaft [...] pudicité virginale, pucelage, m. virginité [...] wstyd straciła [...]. T III 2639-2640. ▲ barwę stracić »zblednąć«: On wspoł z głosem y barwę Stracił z tey przestrogi. OvOtwWPrzem 105. ▲ impet stracić »zmniejszyć szybkość«: Lecieli do góry przewalaiąc się tylko między dymem [...] dopiero zas impet straciwszy widać ich było lepiey kiedy na zad powracali a w Morze iako zaby wpadali. PasPam 60v.
Związki frazeologiczne: stracić komu apetyt, do czego »zniechęcić (się) do czego; obrzydzić komu co«: Stracić komu apetyt [...] Obrzydził mi Filo[so]fią smak ochotę mi do niey stracił. DanKolaDyk II, 344.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Niewiástá/ ktora wstyd stráci/ prętko się z niecnotą zbráci. RysProv 57.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM