W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2019
*UTRACIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: cz. prze. lp m 3. os. utracił; ~ cz. zaprze. lm mos 3. os. byli utracili
Znaczenia:
»stracić coś«: Kto co z tamtąd z Pod Wiednia wyprowadził w Sepetach to pod Parkany utracił a przytym y zdrowie. PasPam 266v. Krolow[a] [...] posłała [...] dwadzieścia Tysięcy Czerwonych Złotych Suplementu do Obozu. Te Czerwone złote byli utracili przez głupstwo. PasPam 285v.
Związki frazeologiczne: utracić co na burku »stracić co na hulankach«: Mowią potym o nim [młodym szlachcicu, prowadzącym hulaszczy tryb życia]: miał się kiedyś dobrze/ utrácił wszytko ná burku. BirkEgz 30.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wstyd utracić: Bo iáko oszáláłego/ choć skacze/ táńcuie/ śpiewa przecie go nikt dobrey myśli vżywáć nie rozumie: Ták też y opilcy/ ktory wstyd y rozum opilstwem utrácił/ żaden nigdy dobrey myśli przypisáć nie może [...]. StarPopr 21. ▲ wstyd utracić: Białegłowy záś ten frásunek miewáią/ dla vtrácenia czystości/ y siroctwá/ będąc ábowiem porzucone od miłośnikow/ z ktoremi w nádzieie małżeństwá obiecánego/ wstyd vtraciły [...] do rátunku y pomocy szátáńskiey/ iákożkolwiek vdáią się [...]. SpInZąbMłot 32.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Wstyd dość raz vtrácić. KnAd 1264.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UTRACONY
im. przym. bier.
Formy: lp D. n utraconego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPowtore względem dobrá/ vtráconego/ álbowiem dobro/ to iest żywot wiekuisty/ ktory iest nieskończony: záczym przywroćić to dobro nieskończone/ nikt nie może dosyć vczynić/ tylko Osobá nieskończona. KorRoz 140.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas