W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2008
NARZUCIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: nieos. cz. prze. narzucono
Znaczenia:
1. »rozrzucić, podrzucić dużo czego«: Nietrudno było o to [panegiryk] bo proiectow było gwałt narzucono y w Warszawie y w Woysku. PasPam 197v.
Związki frazeologiczne: bryłą ziemi narzucony »leżący w grobie«: Ten to dziś brełą ziemi nárzuczony/ ktory nieraz páłászem/ hardym/ grubym/ dzikim národom ná oczy narzuczał. WojszOr 204.
2. »porzucić, pozostawić dużo czego«: Koni siła nazdychało y narzucono tak że y wozow z ową Wiedenską z Dobyczą. PasPam 268.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas