ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2018
PODDAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1755
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOna śię nie przez lekkomyślność jaką, Jemu poddała. Zamęśćie było ceną, za ktorą Serce swoje i samę śiebie Jemu oddała. GelPrzyp 15.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chałupnik niepoddany:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODDANY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOstrzegaiąc sobie iednak moc roztrząsnienia ich pierwey, i zwyczynego approbowania, tak iako iuż publikowała w rożnych czasach zbiory dyssertacyi Matematycznych i fizycznych poddane pod swoy rozsądek od mądrych ludzi, tak cudzoźiemcow iako kraiowych, w ktorych znalazła była obserwacye i wynalaski sposobne do wydoskonalenia umieiętnosci. DuhMałachJSpos 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

PODDANY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDałby to Pan Bog/ áby tákowych Saulow v nas w Koronie nie było/ ktorzyby okrućieństwem swoim nád poddánemi/ gniewu Bożego ná wszytko Páństwo nie obaláli. BemKom 40.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: Red.