W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019
LETNI, LETNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp M. m letni; D. ż letniej; C. m letniemu; lm B. nmos letne
Znaczenia:
1. »związany z latem«: W gurách pod Sudetámi wszędy miedzy lásy/ Gdźie kruszce są/ y rudy náwiosnę/ y w czásy Letne: ludźie ći co tám poblyzu mieszkáią/ tákie wietrunki w nocy częstokroć widáią. RoźOff H3v. W złotym płaszcżu źimie źimno/ lećie záś ćięszko: w sukiennym naylepiey/ bo y źimnemu y letniemu cżásowi służy. BudnyBPow 109.
a) »używany w lecie«: Kiedym iezdził w zapusty z ludzmi po kommęndach, po węselach. To takie były gorąca że trudno było zazyć Sukni futrzaney tylko letniey iako in Augusto. PasPam 250v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: letni chłodnik: Hetman [...] Widzi las tak krzewisty, iako letni chłodnik. DrużZbiór 119.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas