W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2008
CHARCICA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: CHARCICA, HARCICA
Słowniki:
SStp, SXVI, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
Kn nie notują
Formy: lp M. harcica // charcica; D. charcice; B. charcicę; N. harcicą; Ms. charcicy; ~ lm D. charcic; B. charcice; Ms. charcicach
Znaczenia:
»suka charcia«: Myśliwcy upatrować zwykli, że jednego psa dobrego i psicę do ustawnego rozpładzania gniazda chowają, a po rączym charcie abo charcicy zrzadka leniwe szczenięta bywają. DorHipTur 32. Powiedział Ie[g]o msc ze posczwał sczenną harcicą kotnego zaiąca, gdy mu harcica poczeła barzo przygrzewac, zaiąc sie lził, począł koczieta mietac z siebie. AktaBab 15. Zycząc Rzeczpos. Babinska, takie Charcice mieć daie Ie[g]o Msci Łowiectwo Babinskie, aby to mislistwo w babinie iak naiprędzey rozmnozeł. AktaBab 31. Miał z Sobą gość Charcicę piękną y rzecze do Syna, Samuelu, trzy may tę Charcicę. PasPam 252v. Ta charcica wilka się chwy ta, Liszka iey tylko raz ziewnie. PasPam 252v. Wydra obaczyła psa niedomowego, przyidzie do owey Charcice y patrzy iey woczy y charcica tez nanię. PasPam 252v. Charcica skoczy do drzwi wydra za nią, charcica zapiec wydra zanią. PasPam 253. PSOW Osobliwe Denominacye od Pòétow skoncypowane z Autorow wytłumáczone co do Etymon. [...] Pòémenis, Stroż od bydłá. Nabe, Charcica do Myślistwá zgodna. Agre, Łowiąca. Lache, Kosmata. Licisca, z Wilká y Suki Charcicá. DanKolaDyk I, 484. Zimnicę y trzęsienie ciáłá z febry odpądza: wziąwszy Ruciánego oleyku/ máłmazyey/ po trzy łyżki/ Mitrydatum przednie dobrego ćwierć łotá: tym pácierz wszytek we grzbiecie od kárku począwszy áż do końcá chárcice/ w ten czás nácieráć gdzie by poczuł chory/ żeby przypaść miáłá [febra]. SyrZiel 547.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: charcica wołoska: Bitka Charcica Płowa Wołoska. ArchRadziw 380, 6. ▲ charcica królikowata polska: Kośka Charcica Królikowata Polska odziana. ArchRadziw 1638 380, 2. ▲ [Smycz] charcic:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM