W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2008
BAWOŁOWY przym.
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW notują
SJP nie notują
Formy: lp M. m bawołowy; lm B. nmos bawołowe
Znaczenia:
»odnoszący się do bawołu, należący do bawołu«: Bàwoli/ bàwołowy. Bubalinus. Kn 18. Bawoli/ bawołowy. Bubalinus. SzyrDict 9. A gdyby te rzeczy zmieszane z trochą siarki położone były w stawie, kędy są ryby, wszytkie pozdychaią, a ieżeliby w usta bawołowe włożone było [!], zaraz się w puł rozpuknie. AlbSekr 223. Bawoli, Bawołowy. büffel. de bufle. T III 29.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL