W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2008
BAZAR rzecz. m
Słowniki:
SXVI, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy: lp M. bazar; D. bazaru; B. uż. nżyw. bazar; N. bazarem; Ms. bazarze; ~ lm M. uż. nosob. bazary; B. uż. nosob. bazary; Ms. bazarach
Etymologia: <pers. bāzār>
Znaczenia:
»targowisko, szczególnie obozowe, na którym sprzedawano głównie żywność dla wojska; majdan«: A jeżeliby gdzie indziej pokątnie, prócz bazaru albo miejsca od oboźnego na szynki i kupiectwa naznaczonego [kupcy sprzedawali towar], tedy na oboźnego tymże sposobem towar przepadają. DembPrzew 77. Bazar Tureckie nazwisko, mieysca, na ktorych się odprawuią targi. OvOtwWPrzem 161. Bazary z iednę stronę kupieckich kramow z drugą stronę Targowy y Szynkowy bazar. To iedna cała Połać. NarArch 100. Idę, minę Bazar az Wolski u Ormianina wazy lyszki srebrne zdobyczne. PasPam 90v. Na bazarze taniey wszystko nizeli po Miastach. PasPam 249. Ta piechota zawsze zostawała przy Boku Iego Mości, pod Czterema Chorągwiami, y Muzyką, to iest Bębnami, y Szyposzami, maiąc swoy Bazar. CzerDwór A4. Na drugim końcu Szałaszow [...] daie się mieysce dla bazaru albo garkuchni. BystrzInfTak L2v. Wszyscy szynkarze na bazarze stać maią, tam gdzie im od oboźnego naznaczone mieysce będzie. ArtWoj 158. Bazar. Marketener-Platz im Lager. le marché de vivandiers au camp. T III 29.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL