ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022
*WIADOMOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp D. wiadomości; wiadomości; C. wiadomości; B. wiadomość; wiadomością; Ms. wiadomości; ~ lm M. wiadomości; D. wiadomości; B. wiadomości; N. wiadomościami; Ms. wiadomościach
Znaczenia:
»informacja, nowina«: Imem był barziej pewien, jako tego, iż pobożność JKMci nie dopuszczała chęci do tej osoby przyłożyć, gdyż ją już Pan Bóg do inszej obrócić raczył był, ale że to dla samego dogodzenia arcyksiężnie JMci działo się, jakoż miałem potym dostateczną o tem wiadomość, tak też i tego, że już niemal wszyscy pp. senatorowie mieli mi tego wiernie dopomóc, a jeszcze gruntowniej się temu oponować, tymem przy takim napomnieniu był tego pewniejszy, że ten zamysł miał stanąć. SkryptWojCz II 266. Dosyć ten ma wiádomośći rzecży w sobie /dosyć miłośći ludzkiey/ dosyć potęgi z rodzenia dosyć przyiaćioł/ dosyć dostátkow/ dosyć v Bogá y v ludźi łáski/ wszytko miał przy wielkim sercu swoim/ cokolwiek do dobrego y pocżćiwego żyćia mężowi zácnemu mieć sie godźi. SpiżAkt Gv. Tandem zá wiádomością od Iego Mośći P. Podstolego Koronnego, że się z niem Iego Mość Pan Woiewodá Krákowski widźieć nie chce, rusza się y idźie aż do Sokalá sámego, chcąc drogę záiechać Iego Mośći Pánu Woiewodźie Krákowskiemu,... PersOb 46. Iák tu prędko ieno prżed Miástem Okręt Woienny Angelski o/ 69. Dziáłách stánął/ ták záraż posłáni od I. M. P. Admirałá Bingi; Syn Admirálski/ z Stryiecżnym swoim/ wyśiadszy ná Lond/ kwápili z Wiádomośćią/ o pewnym zbliżáńiu śię Floty Angelskiey/ do Namięśńiká Krolewskiego; PoczKról 34. Może więc być, że nas dla tego samego łatwiey przekona, iż żadney nie masz częsci fizyki, żadney sztuki, ktoraby naszych nie była godna względow, i że nawet w sztukach pospolitych, na wielu nam schodzi wiadomosciach. DuhMałachJSpos 3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: rzetelna wiadomość: To tylko nas trochę suspensos reddit, że słychać/ iákoby od kiku Niedziel gęste choroby miáły w nászym woysku pánowáć; O czym iednák nie mamy iescze rzetelney wiádomości. MerkPol 229-230. Po ták rzetelney wziętey wiádomośći, Ieszcze cos Miller z Swoiey wynioslośći W głowie budował. OblJasGór 65v. Y ten list przytym: Ktory z uprzeymości Dlá rzetelnieyszey Oycom wiadomości Kalinski posłał, gdzie y swoie cheći Oswiadczał, chcąc miec dobro ich w pámięci. OblJasGór 109v. Gdy nie odbiorę rzetelnej wiadomości, to się znowu na wojnę turecką angażować przyjdzie. SobJListy 765.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dać wiadomość: ▲ rzetelna wiadomość: To tylko nas trochę suspensos reddit, że słychać/ iákoby od kiku Niedziel gęste choroby miáły w nászym woysku pánowáć; O czym iednák nie mamy iescze rzetelney wiádomości. MerkPol 229-230. To tylko nas trochę suspensos reddit, że słychać/ iákoby od kiku Niedziel gęste choroby miáły w nászym woysku pánowáć; O czym iednák nie mamy iescze rzetelney wiádomości. MerkPol 229-230. Po ták rzetelney wziętey wiádomośći, Ieszcze cos Miller z Swoiey wynioslośći W głowie budował. OblJasGór 65v. Po ták rzetelney wziętey wiádomośći, Ieszcze cos Miller z Swoiey wynioslośći W głowie budował. OblJasGór 65v. Y ten list przytym: Ktory z uprzeymości Dlá rzetelnieyszey Oycom wiadomości Kalinski posłał, gdzie y swoie cheći Oswiadczał, chcąc miec dobro ich w pámięci. OblJasGór 109v. Y ten list przytym: Ktory z uprzeymości Dlá rzetelnieyszey Oycom wiadomości Kalinski posłał, gdzie y swoie cheći Oswiadczał, chcąc miec dobro ich w pámięci. OblJasGór 109v. Gdy nie odbiorę rzetelnej wiadomości, to się znowu na wojnę turecką angażować przyjdzie. SobJListy 765. Gdy nie odbiorę rzetelnej wiadomości, to się znowu na wojnę turecką angażować przyjdzie. SobJListy 765.
Związki frazeologiczne: wiadomość kogo zaszła: ◆ zostawić wiadomość: ◆ odebrać wiadomość:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *widomość.
Autor: PK