W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016
BULBA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BULBA, BALBA
Słowniki:
SWil (bulba), SW (bulba), SJP (bulba) notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp N. balbą; lm M. bulby; D. bulb
Etymologia: <z łac. bulbus 'cebulka, bulwa'>
Znaczenia:
»bulwa; ziemniak (?)«: Zębow bol vkłáda [...] Toż ziele [krwawnik] z balbą [!] z korzeniem wespoł z winem vtłuc y ciepło ná żuchwy przykładáć toż czyni. SyrZiel 604. Znáyduią się ieszcze nie ná wierzchu ziemie/ ále w ziemi nákształt Bulb/ Guzy ktore Się grzybámi Jelenimi [...] zowią/ ktore tám się naybárdziey rodzą/ kędy się nayczęściey Jelenie pásą y zchodzą [...]. HercBan 42. [...] dostátkiem posiłku/ y krwie dobrey iáko y Kárczoch dáią po ktorych bez grania [...] chce się táńcowáć, ciąła przymnażaią/ wiatru iednak/ osobliwie Bulby nieco zostáwuią [...]. HercBan 47. Ponieważ Bulby w Korzeniu/ Kárczochy záś w głowách máią iednę moc y iednym sposobem ich uwarzywszy/ to iest z octem/ másłem/ pieprzem/ záżywaią/ dla tegoż zdało mi się obiedwie te Plancie ná iednym mieyscu położyć. HercBan 47.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bulba polska »karczoch?«: Karczoch [...] Carduus [...] dla rożności od inszych Ostow/ ktore nie są w zażywániu pokarmowym zowie Bulby Polskie/ okrom Afryckich/ ktore w Aptykách przedáią/ ktorych też y do potraw zażywáią [...]. HercBan 47. ▲ bot. bulba afrycka: Karczoch [...] Carduus [...] dla rożności od inszych Ostow/ ktore nie są w zażywániu pokarmowym zowie Bulby Polskie/ okrom [bulb] Afryckich/ ktore w Aptykách przedáią/ ktorych też y do potraw zażywáią [...]. HercBan 47.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz bulwa.
Autorzy: EM-P, WG