W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2009
BYSTROCHODY przym.
Słowniki:
L, SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. m bystrochody
Znaczenia:
»szybko biegnący, płynący«: Onego/ życzyłyby były sobie rady Y wszelákie zdroiowe Boginie/ Náiády: Ktore Tyber/ y ktore Numitus/ y co ich Anienus/ ná wodách/ przechowywa/ swoich. Ktore/ Almo krotki w bieg/ y bystrochody Nár w sobie/ y Fárphárus nośi drzewochłody: Ktore/ w gaiách żyią/ po dolinach niskich/ Przy Tátárskiey Dyánnie/ y ieziorách bliskich. OvOtwWPrzem 571.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P