W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2009
BYSIEK rzecz. m
Słowniki:
L, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. bysiek; W. byśku; ~ lm D. byśków
Znaczenia:
»młody byk, byczek«: Folwark Brzeznio krów [...] 9 Jałowice roczne [...] 5 Bysków podrocznych ...2 InwPuck 98. Latosich cieląt - byśków 5, krówek 3. InwPuck 105. Krów 3, jałowic dwuletnych 2, bysiek 1. Kóz 3. InwPuck 107. Obora bydła [...] jałowic dwuletnych 3, roczniaków byśków 4, roczniaków jałoszek 2, stadnik wół 1. InwChełm 149-150. Inwentarz bydła rogatego [...] cieląt rocznych byśków 3. InwChełm 169. Inwentarz bydła rogatego. [...] cieląt rocznych jałowiczek 2, bysiek roczny 1, cieląt tegorocznych 3, nieuków trzyletnych 3, cieląt rocznych byśków 3 InwChełm 169.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Otoż tobie Byśku Mazia. RysProv XII, 4. Otoż tobie byśku maziia. KnAd 801. ● Ná rześ cię byśku chowáią przétoć dobry obrok dáią. KnAd 977.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P