ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2009
MARCOWY przym.
Słowniki:
Kn, T notują
SStp, SXVI, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610-1625
Formy: lp M. m marcowy; ż marcowa; C. m marcowemu; lm N. marcowemi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMárcowy/ Martius, a. um Martial. Martiae Calendae. Cicer. Nonae Martiae (...). Kn 389. Gdy zaś Febus, rzuciwszy oczy ogniow pełne, Zagrzeje marcowemu Barankowi wełnę, Jeszcze dobrze zgrzybiały świat się nie odmłodzi, A już wiosna po łąkach prostowłosa chodzi. ZimBSiel 142. Dzień był wietrzny; zawartka i marcowa haja. PotFraszBrück II 40.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: marcowy kwiat »hiacynt«: Márcowy kwiát/ Jácynt. Hyacinthus (...) Kn 389. ▲ marcowa chmura: Są [bogacze] jakoby marcowemi chmurami, które nikomu pożytku nie uczynią, słońcem są, a nikomu promieniem swoim nie świecą. SaadiOtwSGul 223.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Iesli rzeczesz, ze Sąsiad zposiłkiem przyiedzie Iako bys tesz budował na Marcowem ledzie. PotWoj 86.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM