W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2008
BEZPAMIĘTNIE przysł.
Warianty fonetyczne: BEZPAMIETNIE, BEZPAMIĘTNIE
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1695
Formy: bezpamietnie // bezpamiętnie
Znaczenia:
»nierozważnie, szaleńczo, bez opamiętania«: Zákochawszy się [Safona] w Fáonie Lesbiyskim młodzieńcu bezpámiętnie; gdy się go z drogi, w ktorą był odiechał, doczekáć nie mogłá; [...] samá się wrzuciłá w morze, y [...] zginęłá. OvChrośRoz 198-199. Bezpamietnie bez zmysłow lgną do zatracęnia [Polacy]. DrobTuszInf 37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K