ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2014
HAZUCZKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: *HAZUCZKA, AZUCKA, *AZUCZKA
Słowniki:
SXVI (hazuczka), T (azucka), L (hazuczka; XVI i XVIII), SWil (azucka), SW (hazuczka) notują
SStp, Kn, SJP nie notują
Formy: lp M. azucka; ~ lm M. azuczki // hazuczki
Znaczenia:
»długi wierzchni ubiór; długa suknia«: Jupy, azuczki, co się rozkładają manty Z gzącemi się chwostami i stroje jak zbroje, Gdzie nad bławat z robota rog wart tylo troje - Precz to powyprawiano na zamorskie floty Wszytek bogaty splendor jak srebrny tak złoty. KorczFrasz 92. [Te] Ktore żyiąc wydziwiáły, Wstroiach mody wymysláły. Mántolety z Węgierkami, Y Házuczki z Korszetámi [...] Podkładáiąc ie breklámi, Sciskáiąc się iák prásami [...] Wszystko zgniło [po śmierci, w grobie]. CompMed 708-709. Azucka. eine Weiber-Contusche. mantilet, robe-courte de femme. T III 15.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: