ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2019
*POŁOŻYĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: cz. prze. lm mos 3. os. położyli
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: położyć trupem »zabić«: Jednych doganiając, trupem położono, Drugich żywcem do Krymu w arkanach wiedziono. SzlachRokLub 178. Czwarta nader Szczęsliwa pod Warką Wiktoryia kiedysmy z Czarneckiem Samego wyboru Szwedzkiego kilka Tysięcy trupem połozyli. PasPam 51v. Połozył trupem przed oczyma naszymi kilka Tysięcy dobrey kawaleryiey. PasPam 264v. Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: położyć pozwy: Zaraz mu od młodszego cum assystencya mei połozą pozwy na przyszłe Sądy Poznanskie [...]. OpalKListy 537.
Związki frazeologiczne: położyć kogoś mostem »położyć kogoś pokotem«: Iako tedy tych tak y tamtych, połozylismy mostęm. PasPam 60.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POŁOŻONY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: pozwy położone na czym: Przes P. Skorzewskiego sprawa z Zydy bendzie mi curae. Iusz pozwy połozone. OpalKListy 521-522. Tegoż odebrałem List od ImX Theologa, ktory przysłał dwa Pozwy położone na majętności [...]. SapADiar 148.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: