W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2020
*USŁAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Formy: bezok. usłać; ~ cz. prze. lp m 3. os. usłał; ~ tr. rozk. lm 2. os. uścielcie; ~ im. uprz. usławszy
Znaczenia:
»pokryć«: Boże vchoway/ bysmy mu [sc. Dzieciątku] mieli potrząsnąć kwiećiem wonnym łożeczko/ ábo też miękko vsłáć pośćiałkę/ ábo ná głowkę vwity z roży wieniec położyc/ o coby wszytko nam nie trudno... HinPlęsy 665. Zawsze bym i ja takim fruktom była rada, w których jabłkach i różach nie postawa zdrada. Tymi łóżko uścielcie dla wytchnienia z prace i z szafranów połóżcie na nich materace. HugLacPrag 130.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: usłać pola trupem, usłać trupem: Oswobodziwszy Ruskie Litewskie y Białoruskie kraie, Usławszy Pola ich Trupem [...] Poszło Woysko do Zwiąsku. PasPam 119v. Ociec Łaskawy [...] usłał Sowicie Pola Trupem Ottomanskiem Bystre Nurty y bez brodne Donaiowe Głębokosci. PasPam 266v. Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
USŁANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. ż usłana
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDywanami Złotemi Srebrnemi Ziemia usłana. PasPam 260v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas