W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2016
BIELUSIEŃKI przym.
Warianty fonetyczne: BIELUSIEŃKI, BIELUSINKI
Słowniki:
Kn, T, L (XVII), SJP notują
SStp, SXVI, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy: lp M. m bielusieńki // bielusinki; ż bielusieńka; N. ż bielusieńką; lm M. nmos bielusieńkie; D. bielusieńkich; B. nmos bielusinkie
Znaczenia:
1. »całkowicie biały a. bardzo jasny«: A chłopi powinnosci inszey tam niemieli ieno kapustę do kuchni Carskiey dawać a przetoż u każdego prawie bielusieńkiey kapusty dołow 2 i 3. nalezliśmy pełne kadzi. MasDiar . Rozmnożyły by się [lisięta], ale obie samice, sierć na nich bielusieńka jako gronostaj i nie wysoka. NowSakBad 338. A to co znáczy, mieć Greckiey plci, álbo z bielusieńką twarzą Pánią stárą. AndPiekBoh 44. Ręka bielusieńka, Śliczna, malusieńka, Ciągnie serce moje. MorszAUtwKuk 254. W tymże ogrodzie są różne mieszkania, kędy niezwyczajne asservatur animalia [...] Bażanty białe, pawy także jako śnieg bielusienkie, gołębie niż kury większe, i inne rzeczy. BillTDiar 67. Tamem też widział kruka białego jako śnieg i kawek kilka, także bielusieńkich, także i pstrych jako sroki. BillTDiar 83v. Antimonium Diaphoreticum iest proszek bielusinki sam pot tylko sprawuiący. SekrWyj 172. Znaydziesz pod, i około kity tey błękitney, piękne, bielusinkie, prawie srebrne, nakształt ięzyczkow wyrosłe listki [karczocha]. SekrWyj 50. Były, nie pochlebując, takie grzeczniusieńkie, Ciało jako lilija na nich bielusieńkie, Ręka, założyłbym się, jak alabastrowa, Rzekłby drugi, że to jest panna a nie wdowa. WierszForBad 168. Węgle [...] ná ognisku zgromadz do kupy, poczekawszy będzie ná nich popioł bielusińki. VadeMed 163.
2. »siwy«: Począł ow Starzec Bielusięnki mowic. PasPam 227.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz bieluchny, bieluczki, *bielusienieczki, *bieluśki.
Autorzy: KS, PK