W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2013
*AKKAROŃCZYK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. akkarończycy
Znaczenia:
»mieszkaniec starożytnego miasta Akkaron (in.: Ekron) położonego w krainie Kanaan«: Odesłáli tedy skrzynię Bożą do Akkáronu: á gdy przyszłá skrzyniá Boża do Akkáronu, krzyczeli Akkárończycy/ mowiąc: Przyprowádzono do nas skrzynię Bogá Izráelskiego/ áby nas wymordowano z ludem nászym. BG 1Sm 5, 10.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG