W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019
MNISZKA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: lp M. mniszka; D. mniszki; B. mniszkę; N. mniszką; Ms. mniszce; ~ lm M. mniszki; D. mniszek; C. mniszkom; B. mniszki; N. mniszkami
Znaczenia:
»zakonnica«: Święty Grzegorz] powiada [...] o iednym arciczarowniku ktory [...] w klasztorze mniszek/ urodziwszą iedną mniszkę tak uczarował/ ze w gorączkę wpadła/ y utrapienie wielkie cierpiała. SpInZąbMłot 333-334. Testis y Paprocki w herbarzu chroniki swey, przy opisaniu na koncu xziąg o herbach woiewoctw y miast głownieyszych gdzie piszę ze Staroszkiem zwanogo [Baranowskiego, mieszczanina krakowskiego] ato przezwisko Baranoski, wziął sobie od wsi abo od Karczmy Baranowa trzymaiac ią od mniszek zwierzynieckich, tę Karczme pod iego dzierzawą spalieli beli Zołnierze circa 1575. TrepNekLib 23. Bez absolucyjej papieskiej z mniszki spłodzony beł [Witkoski Seweryn], ergo illegitime natus. TrepNekLibDworz 428. Tameśmy w Wilnie zastali JMć Panią Babusienkę, a matkę rodzicielki mojej: u mniszek Klarysek – słabą bardzo. WierzbKon 119. Processia była mniszek Beginek narachowałem w Processiey 260. WojszDiar 43v. Nowy zakon w Krakowie zjawił się na mniszki, [...] świety zakon i stąd ma swoje przechwalanie, Każda do trzeciego dnia profeską zostanie, Na regułę przysięże z tytuł odmieni. PotFraszBrück I 285. Opękaciała mniszka [...] Toż do Ksieni na pytki wzięta, powie z strachem: [...] Czemużeś nie wołała, żeby siostry czuły [przybyły z pomocą]? Już było silentium, bałam się reguły. PotFraszBrück II 363. Tam [w niewymienionym z nazwy mieście] cztyry Koscioły Katolickie Bernardynskie Dominikanski Augustyanski y Mniszek y Miasto piękne. SobTDzien 21. ...ze nic y na szpilkę od dawnego u rodzicow zycia y obyczaiow nie odstepowała, o co ią urągał dewotką ią bigotką mniszką y dziwaczką przezywając znosiła ona cierpliwie, a przecie trwała w wychowaniu swoim. HistŚwież 303. Melissa zezwoliła na wszytkie iego [czarta] Amory y oddawszy mu duszę, y ciało, prosiła go o to zeby miedzy wszytkiemi Mniszkami naypiekniey spiewała. HistŚwież 497. [Przełożona klasztoru] przydała iey [zakonnicy] iedne Mniszkę rozkazuie iey aby ią dobrze na oku miała y zęby uniey w celli sypiała, bardzo to y ią y Czarta ubodło ze niemogli z sobą tak wolno przy inney Mniszce konwersowac [...]. HistŚwież 499. COUVENT [...] Konwent Zákon Mnichow álbo Mniszek. DanKolaDyk I, 391. Administratice, Verforgerin, Velwalferin [...] Rządzicielka, Sprawicielka, Administratorka osobliwie domu Mniszkom należącego. T I 103. Beghinki Antwerpskie Mniszki fundowáne R. 690. ChmielAteny II . Bazylianka mniszka. eine Basilianer-Nonne. Réligieuse de Saint Basile. T III 29. Magdalenka mniszka. 1) Magdalenchen. [...] 1) Madelon, petit Madelaine. [...]. T III 777.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz zakonnica.
Autorka: MBM