ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2018
*PODAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: cz. prze. lp m 3. os. podał
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: podać na obrót »zmusić do zmiany pozycji«: Sąm Personaliter [osobiście] y Zwoyskięm poszedł, począł im go y podał na obrot. PasPam 278.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: cuda podać pod czyjeś ręce: Nie iest tedy rzecz dziwna/ iż Bog [...] ták wysokie spráwy y cudá podał pod ręce wolę y modlitwę nabożnych Pánienek. OkolNiebo 11.
Związki frazeologiczne: tył podać »rozpocząć odwrót, zacząć uciekać«: Wszystkim impetem poslismy na nich, bos my widzieli że trzeba było ledwie niewszystkim ginąc gdy bysmy mieli byli teł podać. PasPam 94.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODANY
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA zatym nie skończona jeszcze będzie sprawa in casu, który będzie jaką malwersacyją convictus, ale in eo passu nie tylko na osobie jego, lecz i na substancyi swojej teraźniejszej i przyszłej requiretur regres, i owszem, według cyrkumstancyi rzeczy rygor iustitiae podany będzie. InsGór 1735 88.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK