W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2008
OBEL, OBLEM przysł.
Słowniki:
SXVI (oblem), L (obel,; XVII), SWil (obel), SW (obel, oblem) notują
SStp, Kn, T, SJP nie notują
Formy:
Etymologia: <czes. obel>
Znaczenia:
»całkiem, zupełnie«: Kiedy oblem jaskółki połkną już jeziora, a bydło z nagich lasów zawrze w się obora; kiedy pola okryją białe wokoło śniegi, a śrzon ostry pospina na brzegach komiegi, [...] tu suche, tu mi drewka nieście do komina, a na stół czarę piwa abo flaszę wina. MiasKZbiór 327. Ceremonie te nasze skracając, nie obel przecię wyrzucił, ale przykazał, aby nad chorymi używane były. MohLit 198. Zakonnikom naszym wszenocne modlitwy odjąć, obel usiłujesz. MohLit 240.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA