W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2010
*DROBNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: st. równy lp D. n drobnego; ~ st. wyższy lp M. n drobniejsze; lm M. nmos drobniejsze; D. drobniejszych; ~ st. najwyższy lm B. nmos najdrobniejsze
Znaczenia:
»mały«: Liście [tłustosza płonnego] piérwszemu álbo ogrodnému podobne: ieno drobnieysze/ y węzsze/ tylko chochołacieysze/ dłuzsze y gęstsze. SyrZiel 1121. Z tych [kwiatków] po okwitnieniu nasienie cienkie/ iako Barszczowe/ pachniące/ ieno drobnieysze. SyrZiel 85. Hacki takie iako y na grzbiecie ale iuz drobnieysze. PasPam 65. [Szkła powiększajace] naydrobnieysze atomiki, gołemu niewidome oku, odkrywaią. BystrzInfRóżn Y3v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bydło drobne (sz. zm.): Tákże wszystkie dziesięciny/ z rogátego bydłá y z drobnego bydłá/ wszystkiego co przechodzi pod laską pásterską, káżde dziesiąte/ będzie poświęconePánu [!]. BG Kpł XXVII, 32-33. Już ja więcej czabanów rogatych na wasze Ani bydła drobnego nie pożonę pasze. ZimBSiel 133.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
DROBNY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
»człowiek niezamożny, mało znaczący«: Przyiechali tedy [...] Boiarowie kilkanascie y inszych drobnieyszych circiter [około] wszystkich 60 i coś. PasPam 163v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas