W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2018
BAGNISTY przym.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m bagnisty; ż bagnista; D. n bagnistego; B. ż bagnistą; n bagniste; N. ż bagnistą; lm M. nmos bagniste; D. bagnistych; C. bagnistym; B. nmos bagniste; N. bagnistemi; Ms. bagnistych
Znaczenia:
»podmokły, błotnisty, występujący na bagnach, pochodzący z bagna«: Na prosty świeży kaszel w niedostatku innych lekarstw, i rzodkiew nakrajana w owies pomagać zwykła. Tego [...] przestrzegać, żeby zimnej wody zrzódłowej nic [koniom] nie dawano, ani wód śliskich, bagnistych. DorHipTur 195. Zaczynić ią [mąkę] wodą chędogą/ przeźrzoczystą/ nie kálną [...] nie ieziorzystą/ nie bágnistą. SyrZiel 937. Bywa to że [...] płonym piaskiem ziemiá bágnista wysycha. OvOtwWPrzem 617. Drugi Podkop przez mokrą Ziemię błotnistą lub bagnistą zaczym przez Pompy y Smoki ma bydz wprzod woda wyssana. NarArch 131. Tego też przestrzegác, żeby zimny zrodłowey wody pić nie dawano koniom, áni śliskich bágnistych wod. HaurEk 49. Wali kamienie y palami wspiera zeby się wysep nie rozszedł bagnisty. ChrośKon 253. Jeżeliby zaś plac [pod budowę] był álbo sypany, álbo bagnisty, ná ktorym niepodobna calcu się dobráć, ten sposob [utwardzania] podáią Witrurius [...] y inni. BystrzInfArch A1v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK