W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2010
ŻYWOT rzecz. m
Słowniki:
SStp, SWil, SJP notują
SXVI (?), Kn (?), T (?), L (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. żywot; B. uż. nżyw. żywot
Znaczenia:
»życie«: Gotow Szczęscie nieszczęscie iaka sors [los] napadnie Przyiąc Zdrowie y zywot ofiaruiąc snadnie. PasPam 273v. Ich to Zywot ustawicznie woiowac y z Woyny zyc. PasPam 278v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: księgi żywota Barankowe, księgi żywota Barankowego: ▲ żywot pustelniczy: Powáżnieysi między Bráchmánami zowią się Joghi, którzy prowádzą żywot pustelniczy w iáskiniach ná wielkich utrudzeniach, potym dostępują tytułu Abdutów, á znim licencyi ná wszelką sprosność. ChmielAteny II 596. ▲ zakonny obierać żywot »wstępowac do klasztoru«: Zakonny Obieraiąc zywot Swoie Bogu konsekruie Panienstwo. PasPam 282. ▲ żywot skończyć »umrzeć«: W tey nędzy zywot skonczyli. PasPam 52v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Smierci vchodzi káżdy iák możé. Żywotá co żywo broni. KnAd 1071.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto nié postánowi żywotá/ záwsze chodzi koło płotá. KnAd 386. ● Atoż nász żywot/ vfeydáwszy się vmrzeć. RysProv A.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas