ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2010
*SZUMNY I przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp D. ż szumnej; Ms. m szumnym
Znaczenia:
1. »piękny, zgrabny«: Wachmistrz Siedzi na Szumnym Dereszowatym kałmuku od nich zdobycznym. PasPam 157.
2.przen. »wspaniały, doskonały«: Chorągwi nabrano kilka wozow Armaty wzięto Szumney Siła y więzniow tez potrosze. PasPam 108.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bankiet szumny (sz. zm.): Ná co te szumne bánkiety? ná co te rzędy ná konie od złotá/ od srebrá? BirkNiedz 62. Post haec [mowie Wołowicza] zaprowadziliśmy go do kamienicy [...] Sapiehy [...], gdzie był bankiet szumny po wetach. ChrapDiar II 451.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2008
*SZUMNY II przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp D. n szumnego
Znaczenia:
»musujący«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: wino szumne »wino musujące«: Przyniesiono ieść pięknie zkuchnie krolewskiey wina szumnego co sam piiał. PasPam 150v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas