W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2007
BANIOWY przym.
Słowniki:
SXVI, SWil (pod: baniorodny, drzewo), SW notują
SStp, Kn, T, L, SJP nie notują
Formy: lp M. n baniowe; D. n baniowego; C. n baniowemu
Znaczenia:
»należący do bani, dyni, pochodzący z bani, owocu tej rośliny«: Niespánie znosi się woniániem zimnych rzeczy, iáko oleyku fiałkowego, rożánego, nasienia bániowego, pomázawszy wewnątrz nozdrzá. PetrSInst D4v. Iesli możesz dostáć nasienia ogórkowego/ bániowego/ y melonowego […] przetłukszy trochę wrzucisz w polewkę. SykstCiepl 155. Semen [...] Cucurbitae. Kürbs. Bániowe [nasienie]. GuldOn 22. WeŸ […] krochmalu/ gumi arabici, drágántu po łocie iednym/ násienia bániowego/ pigwowego. CiachPrzyp C3. TEn Slaz [leśny] liścia Bániowemu podobnego tylko mnieyszego y głádszego. SyrZiel 821.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K