ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2008
*PASTERZ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1608
Formy: lp N. pasterzem; W. pasterzu; ~ lm N. pasterzami
Znaczenia:
1. »opiekun zwierząt na pastwisku«: Właśnie tak zwykli pieszczeni kozłowie Abo rozkośni w domach baranowie Za swemi chodzić wszędzie pasterzami. BorzNaw 69.
2.przen. »kapłan«: Są tez to y insi zacni Prałaci Biskupi kollegowie twoi [...] Wszak to Ludzie iako y ty A Słychać że na nich aby Podobienstwo Postępkow twoich zacny Pasterzu. PasPam 193v. Nominowanocię teraz Prymasem to iest Nay wyszszym Pasterzem w krolestwie naszym Nis[tyś] przed tym Owce pasał. Przecięs ich iak wilk płaszał. PasPam 196.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: żyć jako bydło (przez pasterza) (sz. zm.): Żyjem przez tak długi czas jako bydło przez pasterza. NiemPam 233. Iáko [...] bydło żyć będziecie/ nie wiedząc gdzie iść/ co czynić/ y czego się trzymáć. StarPopr 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas