Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2008
BARAŻ rzecz. m
Warianty fonetyczne: *BARAZ, BARAŻ, *BARASZ, BARAŚ
Słowniki:
SXVI (supl.), L (XVI-XVII), SWil notują
SStp, Kn, T, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. baraś // baraż; D. baraza // baraża; ~ lm M. barasze
Znaczenia:
1. »baranek«: Aty wstań/ iedz z drugiemi srokáta owieczko/ Oto przyszło do ciebie ssać twe iágniąteczko. Day mu mleczká twoici to báráś/ twoie dziecię. ChełHGwar [nlb. 13].
2. »gatunek jadowitego węża«: Od Wężá ktory zowiemy Báraż/ á ten ma rożki ná głowie Tákże od ziemnych Iászczurek/ ktore gwiazdzistemi zowią/ vsczknione/ leczy [sezam]/ nárány vtłukszy przykłádaiąc. SyrZiel 1015. Obráżony[m] od Bárázá wężá/ Ceraste[s] Łácinnicy/ y Grekowie zowią/ to iest wężá iádowitego/ ktory ma ná głowie rożki/ daiąc go [aminku] puł łotá z Mirrhą/ a z winem pić/ bywá lekárstwem. SyrZiel 447. Barasze/ Cerastes, scilicet serpentes. Jest rodzay wężow. PedSleszTajem 408.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: BR-K, MBM