W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2011
BAJA I rzecz. m
Słowniki:
Kn, T, L (XVIII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. baja
Znaczenia:
»ten, kto opowiada bajki, nieprawdziwe historie, gaduła, bajarz, plotkarz«: Báiá/ bayká/ [...] Fabulator [...]. Kn 12. Plotká [...] pléciuch/ lékkomowny człowiék. Nugator [...] Blatero [...] Nugigerulus [...] Nugipolyloquides [...] v. Báiá/ Báłámut. Kn 713. Baia. 1) Fabel-Hans. [...] faiseur de contes; débiteur de sornettes; fabuliste, conteur de fables. T III 18.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz BAJ, BAJACZ, BAJAN, BAJARZ.
Autor: PKW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2008
BAJA II rzecz. ż
Słowniki:
T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1688
Formy: lp M. baja; B. baję; ~ lm Ms. bajach
Znaczenia:
»bajka; plotka«: Baia. [...] Fabel, Mährchen, f. bayka. [...] fable, conte, m. vid. Bayka. T III 18-19. Tego niebespieczeństwa Polachowego/ chcąc wykrętni Greccy Historycy/ ábysmy się nie dorachowáli/ w táką ie baię ubrali. DembWyw 79.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ezopowe baje: Nauki i przestrogi mają [mądrzy poeci] w obyczajach, Jakie czytamy w starych Ezopowych bajach. PotMorKuk III 126.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PKW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2020
BAJA III rzecz. ż
Słowniki:
T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1639-1643
Formy: lp M. baja; D. bajej // baje; Ms. bai; ~ lm M. baje
Etymologia: <niem. Baie>
Znaczenia:
»rodzaj grubej tkaniny wełnianej«: Baje pod płaszcz łok[ci] 6 po zł 1/6. ŁugowPodr 52. Baie Angielskiey [...] 5. WilczPam 2. Ciemnoczerwona Bajá. ErnHand 398. Baia. Boy, ein Zeug. [...] revêche forte d'étofe. T III 18-19. Kosmowa baia. T III 620.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: W grubej bai Często sie rádość y pociecha tai. PotSyloret 471.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK