W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2013
UKAZ rzecz. m
Słowniki:
T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. ukaz; N. ukazem; lm B. ukazy
Etymologia: <rus. ukaz>
Znaczenia:
»rozkaz«: Zoło toronko [Zołotareńko] ktore mu potym od Moskwy posłano Ukuzy [ukazy] a ponszemu ordynansy że by zaraz poszedł Łuczyc się z Chmielnicienskiem [wojskiem] poszedł magnis itineribus [spiesznymi marszami]. PasPam 108v. Przychodzą potworne y nieodmięnne wiadomosci że Dunskorunski [Dołgoruki] zapomniawszy dawney chłosty znowu za ukazęm Carskięm zebrał 12000 Woyska dobrego. PasPam 111. Ukaz Rosyyski. Ukase oder ein Rusysches Manifest, ukase, ordonnance Russienne. T III 2400.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ordynans, ferman, rozkaz, dekret, ustawa, postanowienie.
Autorka: MBM