W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2011
ARCHONT rzecz. m
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1605
Formy: lp M. archon; ~ lm M. uż. osob. archontowie; Ms. archontach
Etymologia: <łac. archon, -ntis, z gr.>
Znaczenia:
»najwyższy urzędnik w starożytnych Atenach«: [marg.] Archon w Athenách. PetrSPolit II 74. W Atenách też Archon/ iákoby książę/ nád Haeleą/ to jest Trybunałem Atheńskim/ w którym wiele sędziów spráwy sądzili/ przeło[żo]ny będąc do żywotá trwał/ potym vczyniono áby do dziesiąci lat trwał ten vrząd/ potymm áby do roku... PetrSPolit II 74. Zaczął się w Atenach rząd gminny, a najwyższe urzędowanie zostawało przy Archontach. OpisGrec 84. Solon przydał, aby zeszli z urzędu Archontowie godnością tą [sędziów – członków Areopagu] byli zdobieni. OpisGrec 88.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: MK-G