W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2023
OSTROŻNIE, OSTROŻNO przysł.
Warianty fonetyczne: OSTROZNIE
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: ostrożnie; ostrożno
Znaczenia:
1. »powzięty z rozmysłem, oględny«: Mowyi mu tam ktos Ey Panie Bracie ostroznie że byś WSC na co cłego niezarobił. PasPam 244. Trzeba widzę ostroznie z Swiatęm y z tymi iego poczynać sobie potrocinami. PasPam 281v.
2. »obronnie, warownie«: [...] Ia będąc Panem y Krolem Katholickim/ tedy większą y lepszą nádxieię záwsze mam wprzod w Bogu w Troycy iedynemu/ w przyczynie przenaświętszey Bogárodzicielki/ y w pomocy wszech świętych y Pátronow nászych Polskich: á toż nie ták vfam śmiele Miástom/ Zamkom/ Ostrożkom Fortecom/ obronno y ostrożno murowánym Wáłámi/ Rowámi/ Kopcámi/ Koszámi/ Básztámi y Wieżámi/ strzelbą gęsto ognistą potężnie nárychtowánym/ iáko vfam w Bogu w Troycy iedynemu/ przy Wierze prawdziwey Kátholickiey Rzymskiey. StarWyp D4. Przyszło tedy stać aż ku wieczorowi W szyku ostrożnie naszemu wojskowi, Aby snać czego swym następem sporem Nie chciał spróbować Kozak przed wieczorem. BorzNaw 116.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas