W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2019
FANT rzecz. m
Słowniki:
SStp, Kn, T, SJP notują
SXVI (?), L (?), SWil, SW (?) nie notują
Formy: lp M. fant; ~ lm B. uż. nosob. fanty; N. fantami
Etymologia: <niem. Pfand 'zestaw'>
Znaczenia:
1. »rzecz kosztowna, wartościowa«: Przyiezdzamy blizey az dwor rabuią Szlachcianka chodzi załamuie ręce tu troczą na konie wiepsze oprawne połcie nie ktorzy Fanty. Bydło na powrozach prowadzą zobory. Rozumiałęm że to iaka Exekucyia. PasPam 154. Iędnak daiąc część sláchcie zgromádzony Ktorzy dlá Woyny, y Srogiey Bellony, Drogie Swe fanty w klasztorze złozyli Zony y dzieci [z] tegosię zwierzyli[zakonnicy]: I prosili ich, coby tez y oni Radzili czynic wtey nieszczęsney toni. OblJasGór 13v.
2. »zastaw«: Fant item., zastawa vt cum dicimus, zafantowano dobra. Kn 172. Fant/ zakład. vt fantami płacić [...]. Res, ut opponitur pecuniae, sic dices: Soluere rebus, mercibus, pignoribus, [...]. Kn 172. Fant, zastaw [...] fantami płacić. T III 331.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas