W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2023
*OBESŁAĆ czas. dk
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: cz. prze. lp m 3. os. obesłał; lm mos 3. os. obesłali; ~ nieos. cz. prze. obesłano
Znaczenia:
»zawiadomić, obwieścić, oznajmić o czymś, zapowiedzieć coś przez posłańca«:
Rekcja: kogo
Dzień przed tem, którego szturm miał być przypuszczony, Cesarz wszytkie kościoły i wszytkie zakony Obesłał, aby gniewy niebieskie błagali, Nabożeństwa i święte msze odprawowali; O czem kościelne skoro zaszły zapowiedzi, Zbywszy grzechów plugawych przez święte spowiedzi, Wszyscy chlebem niebieskiem dusze posilali I jako na śmierć, tak się właśnie gotowali. ArKochOrlCz I 312. Gdy nam ták iuż tę vlicę dla tego widoku od Cesárzá pozwolono/ záraz iákoby názáiutrz przededniem/ nas wszytkie Gaury/ to iest Kátholiki obesłano/ y straż nam dawszy kilká set Ianczárow/ dziwowác sie y pátrzyć pozwolono/ bez żadney przeszkody y tumultu [...]. StarWyp B. Druga/ obwołáć było y obesłáć Tátáry/ y vpewnić/ żeby sie potężnie mocą zebrawszy/ kilką ślákow/ Czarnym/ Złotym/ Kuchnáńskim/ do Polski wpádli/ y tám co spráwiwszy/ y ich zturbowawszy/ tobie o wszytkim znáć dáli y mieysce tám nam do prześćia nágotowáli/ y o gotowośći ich/ y ostrożnośći nám oznáymili [...]. StarWyp D-Dv. Po pułnocku obesłano nas że by tu z nowu iść y pilnować iak naylepiey. PasPam 143v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas