W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2012
*BAKAĆ czas. ndk
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, L (XVI), SWil, SW notują
T, SJP nie notują
Formy: cz. ter. lp 1. os. bakam; 3. os. baka
Znaczenia:
1. »>wołać, pokrzykiwać«:
Rekcja: kogo
Bakam/ Iubilo [...] wołam kogo. Item łaię [...]. Kn 12. Przyzywam kogo/ wołam do siebié [...] Kto mię báka/ Zabákay go. Prouoco [...]. Kn 895.
2. »upominać, łajać«:
Rekcja: kogo // na kogo
Bakam/ [...] wołam kogo. Item łaię [...]. Kn 12. [Chłopski opis muzyki organowej] Małe zaś zaby, na papier pozierając, jak prosięta kwicą; a jeden z wielką syją garzcią kiwa i baka na nichze: “Nie wołajcie! nie wołajcie!” – a sam wrzescy jakby go satani darli. BarMazBad 274.
# Użycia metajęzykowe: # Vocabula Polonica obsoleta [...] Bakam Bębenicá Bębeniczká. WojnaInst 148
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK