W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2022
SZLACHTA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: SZLACHTA, ŚLACHTA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy: lp M. szlachta; D. szlachty; C. szlachcie; B. szlachtę; N. szlachtą; W. ślachto
Znaczenia:
»uprzywilejowany stan społeczny wywodzący się z rycerstwa; zbior. szlachcice«: I was już, poczciwa moja ślachto, Panu Bogu oddaję. PrzestPotrzCz II 159. [...] wyiachał przeciwko mnie wszystek slachty concurs y Panow. OpalKListy 140. Sprawił im pogrzeb taki Porucznik nasz, Iako Senator niemoze miec foręmnieyszego in praesentia Okoliczney Szlachty y Zołnierzow tak ze wiela Duchowięnstwa w kosciele Sieleckim. PasPam 84v. Zacną Woiewodztwa Mazowieckiego porodzili się Szlachtą ktorych urodzenie choc bym wywodzic chciał niemogę bo mi niepozwala czas y licha moia Facundia. PasPam 86v. Sapieia zas wszystkich swoich [więźniów] wydał na zamian gdyz było w niewoli wiele Szlachty Szlachcianek Zołnierzow. PasPam 101. Widzę wszystkich y Inszych Paniąt roznych Sług krolewskich wszystkich. Szlachty roznych. PasPam 146v. Wolny głos Szlachcie odeymuiecie. PasPam 195. Szlachtę na Powrozach wodzić kazecie rabować ich Domy Wołoszy. PasPam 195. W Woysku Cudzoziemskim aby Szlachta Rodowita y insi Officyerowie byli maią sie Serio domawiac PP Posłowie. PasPam 218v. Napadły po tym Iesienne słoty, Sniegi, mrozy [...] Iuzesmy tedy miewali Sessyie w Namiotach dla owey Niepogody. Szlachta się poczęli roziezdzac do Domow. Deputaci tylko z Marszałkiem musielismy kawęczyc do konca. PasPam 218v. Sąm straznik ledwie uciekł asz zgubił Ludzi więcey niz dwa Tysiące Officyerow Młodych Szlachty tak wiela krewnych Swoich pogubił. PasPam 264.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: osiadła szlachta (sz. zm.) »szlachta gospodarująca na własnej ziemi«: Praesidia [...] (na ktorych [miejsce] osiadłą Szlachtę osadzac [obiecuje]) z Fortec z prowadzi. PasPam 208v. Wielmozni Hetmani koronni [...] na Werbunki Patentow wydawać niebędą [...] Rotmistrzow zas Szlachtę osiadłą w Woiewodztwie y [z] zięm podawac będą IokMSCi za rekommendacyią Woiewodztwu [zam. województw] swoich. PasPam 209.
Związki frazeologiczne: żart. hierozolimska szlachta »Żydzi«: Perswaduię iak mogę ze to y my Ludzie iako y kwarciani nie bądzmy Hierozolimską ale Polską Szlachtą. PasPam 237v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: w chłopy obrócić (szlachtę) »uczynić chłopem«: Poniżam kogo/ vpokarzam/ poniżam stan czyy. In peregrinitatem redigo aliquem [...] In ordinem aliquem redigo, cogo [...] Redigere in sordidissimam turbam nobiles [...] W-chłopy obrocić szláchtę [...] In infimum agere, deijcere [...] Traducere ad plebem aliquem [...] Deprimo fortunam alicuius. De caelo aliquem detrahere [...]. Kn 773 [771]. Tak iuz litwa uprawili [wyprawili] wtę ryzę Nobilitatem [szlachtę] wtamtych kraiach że ich prawie wchłopy obrocili. PasPam 81.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kiy ná chłopy/ żelázo ná szláchtę. RysProv VII, 10.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA