W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2007
BEZPOTOMNIE przysł.
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644-1660
Formy: bezpotomnie
Znaczenia:
»nie mając potomstwa, bezdzietnie«: Anna Katerlanka wydana naprzod za Ciriaka Mollera, ten bespotomnie zmar. VorLetSkarb 110. Umarła małżonka moja Maryjanna Szwejkowska, bezpotomnie. CedrPam 8. Żyiąc bez potomnie [Trojden] przybrał sobie za syna Vitenesa z Familij Cezaryna Kolumny. DuńKal d. Jeżeliby zaś książę Franciszek Zasławskie, wojewodzic bracławski, zszedł bezpotomnie, tedy brat jego młodszy [...] ma być ordynatem. MatDiar 429. LESZEK I. Ten spokoynie panował, ale bez potomnie zszedł z tego świata w niedługim czasie. ŁubHist 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: BR-K, WM