W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2019
*HUSARSZCZYZNA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: HUSARSZCZYZNA, USARSZCZYZNA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: lp D. husarszczyzny // usarszczyzny
Znaczenia:
1. »przekształcenie w husarię«: Starosta Bratyanski Działynski uięty pollicitationibus [obietnicami] Lubomierskiego Ierzego Marszałka y Hetmana przysłał Ordynans swoiey Chorągwi że by wyszła z Dywizyiey Sub Praetextu Husarszczyzny że ią quidem [niby] miał usa[rsz]czyc. PasPam 101.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiper viscera misericordiae, to iest o chodze Rumaki do Usarszczyzny Iesli WMć tam wiesz kendy quocunque pretio kasz targowac i przywodzic. Alias siadłem iak Sol w reputacy. moiey. Trzeckiego mego y rzeczy nie słychac to iest quioquid commissum wMemoriale iemu. OpalKListy 197.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas