W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023
NADOBNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. m nadobny; ż nadobna; lm Ms. nadobnych
Znaczenia:
»miły dla oka, ładny, dorodny«: Lud tez tam nadobny białogłowy gładkie y zbyt białe. PasPam 55. Przyszła kobieta nadobna młoda achuda. PasPam 57. Od Swey Heroiny tęn Przywiley maią Ze się z Dusze w Nadobnych Dziewczynach kochaią. PasPam 272v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto w dziesiąci leciech/ nie będzie nadobny/ we dwudziestu gładki/ we trzydziestu duży/ we czterdziestu mądry/ w piąciudziesiąt bogáty/ wsześciudziesiąt nabożny/ tedy iuz do śmierci tákim nie będzie. RysProv VII, 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
NADOBNA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest godne pochwały«: Nu do gumná z regestrámi/ nu do spiżárnie/ Nadobnasz to: czásu nigdy nie trawić márnie. FraszNow Gv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas