W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2020
SZLAKrzecz m, SZLAKArzecz ż
Warianty fonetyczne: SZLAK || SZLAKA, ŚLAK || ŚLAKA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp D. m szlaku; Ms. m szlaku; ~ lm D. m szlaków; N. m albo ż szlakami; Ms. m albo ż szlakach
Etymologia: <niem. Schlag>
Znaczenia:
»droga, trakt; ślad, trop«: Lub już noc zaszła i nie widać wiele, Przecię Marynarz prostą drogę ściele Swoim rozumem i swojemi znaki Dobrze kieruje, a złe mija ślaki. BorzNaw 133. Szukali mię po tych Szlakach co ku Polszcze. PasPam 183v. Skoczył z Szlaku w puszczą samowtor tylko. PasPam 186. Rozdzielono nas na dwie watahy. Dano nad iedną Watahą kommęndę Kalinowskiemu. Nad drugą zas mnie. Poszlismy dwiema Szlakami nocą. PasPam 236. Ruszylismy się za Niemi powoley Człapią Zbieraiąc po szlaku Czapki kanczugi et varia. PasPam 239. Nie więm czy złe oko zes my dotarszy szlako[w] Nieprzyiacielsich widząc ognie y Tumany pewnym Ięzykiem nie mogli się przysłuzyc WkMSCi Panu Memu Miłosciwemu. PasPam 240v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: szlak tatarski »trasa zagonów tatarskich«: Y wpoł tey drogi niedotarł gdzie ia. I szlaku Tatarskiego niepowąchał. PasPam 240.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Chyłem borem/ czarnym szlákiem. RysProv 18.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas