ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2021
PRZYWRZEĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606-1607
Formy: bezok. przywrzeć
Znaczenia:
1. »przylgnąć«: ...bez wielkiej zmazy swej i domu swego nie mogłem tego zamilczeć, aby to, co na piśmie podano, na osobie mojej i na imieniu domu mego przywrzeć miało. ZebrzMyszkZatargCz II 216. Przywiera potráwá/ Przywrzáłá. Aduritur cibus. Kn 891.
2. »przymknąć, domknąć«: Niepoprawne zródło .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: furtki przywrzeć »nie wpuścić do Nieba«: Chcieli niebozęta przed Polakami uciec do Nieba alec ich tam niepuszczono zaraz S. Piotr przywarł fortki. PasPam 60v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYWARTY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
»niedomknięty«: Przywárty/ [...] Semiclausae portae. Kn 891. ...Ale gdy Pawilonu uchyliła, obáczywszy wszytko we krwi koło mnie, bo okna zle przywarte były dosyć świátłá do izby wchodźić mogło. UrfeRubJanAwan 69.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

PRZYWRZAŁY
im. przym. prze.
Formy: lm lm D. przywrzałych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTo [...] czyni [senes] [...] z hrubych/ lipkich y kliiowátych wilgotności w kiszkách będących/ y do inych przywrzáłych/ ktore mocą swą oddzieráiąc y wywodząc/ morzysko y gryzienie czyni. SyrZiel 839.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK