W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
INACZEJ przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: inaczej
Znaczenia:
1. »w inny sposób«: Sprawiedliwe są y prawie Rzecz moge wielkiego Senatora konsyderacyie Bo y ia sąm gdy bym na tym mieyscu zasiadał pewnie bym W M SCim Pana w podobnych do niesionego Circum stancyiach inaczey niesądził. PasPam 135. Mowiłęm ci prawda że się nie boię alem przecię inaczey myslał. PasPam 182. P Bog to inaczey wnet obrocił dawszy tę Viktoryią Chocimską. PasPam 246v. Nabozenstwa odprawiali uprzykszaiąc się Panu Bogu okrutnie alec ich przecię niewysłuchał kiedy się Inaczey zStało. PasPam 277v. Niemoze bydz inaczey tylko uczynić bo mi przecię zal było rzucac nietak daleko fortunę iako affekt taki ktoremu opodobny trudno. PasPam 73v. Iuzesmy tak oślep w ogięn lezli zesmy się tak z niemi zmięszali iako ziarno z Sieczką bo iuz trudno było inaczey. PasPam 94. Tak to postaremu było pięknie y dobrze kiedy niemogło bydz inaczey. PasPam 99v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: nie inaczej, tylko: ▲ nie inaczej: ▲ nie (...) inaczej (...) tylko:
2. »w przeciwnym razie«: Na tym będę stał aby Seymy odprawowały się na koniach Bo inaczey nie upilnuią nąm Posłowie tych naszych wolnosci. PasPam 231v. Trzeba się nąm otrząsnąc tym Rektorom, Co to nami tak się bardzo opiekuią bo inaczey nigdy nie będziemy mieli uspokoienia. PasPam 243.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Musiáło by słońce ináczey chodzić. KnAd 737.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas