W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2008
TERAZ przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy: teraz
Znaczenia:
»obecnie, w tym czasie, w tej chwili«: Ta ich potęga lubo teraz Słynie Będzie przecię czas że iak insze zginie. PasPam 109v. Niemasz teraz gołoledzi ani grudy niepodbiie się kon bo snieg po Tebinki droga miękka. PasPam 154. Milszy mnie teraz ieden Towarzysz ktory przy mnie stawa nizeli Cała Chorągiew. PasPam 158v. Wszystko woysko tedy na nas uciekało. Biy że teraz ktory się podoba. PasPam 95.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: teraz że: Teraz że MSCi Panowie komu Bog y Cnota miła zamną. PasPam 107. Zmięszali się tedy Moskwa apotym wnogi. Teraz że tniy rzniy. PasPam 107v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogáctwá teraz przodkuią/ Cnoty iem vstępuią. KnAd 31. ● Bogacztwá teraz w cenie. ManTobPhr 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas