W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2023
*ORDYNEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. ordynku; N. ordynkiem; Ms. ordynku
Etymologia: <niem. Ordnung>
Znaczenia:
»szyk wojskowy«: Roku Páńskiego/ 1118. Iakim ordynkiem y szykiem woyska swego Cezar Francyą zwoiował. CezWargFranc 49. Zá krolem I M. chorągiew dworska/ pod ktorą 600 kopiynika Po tey chorągwi szłá iezdá Prusakow/ Iflantczykow y Pomorczykow/ ktorą prowádzi pan Káwáler Nowodworski 150. koni/ każdy ma parę rusznic. Zátymi szło kozakow krolewskich 100. koni potym piechoty krolewskłey [!] Niemieckiey 1400. Tym ordinkiem przeszlismy gránice násze v rzeczki Iwáry: gdzie p. Podkánclerzy koronny imieniem dworu K. I. m. winszował sczęśliwego weszcia w to pánstwo/ ktore sobie ten gruby narod windikowáć chciał y śmiał przez lat 96. [...] BielDiar Aiij. Opisanie y liczbá Ordynku Woyská Cesárzá Tureckiego. StarWyp A2. Wychodzą tedy [muszkieterowie] wdziedziniec y zaraz Stawaią do Ordynku. PasPam 59v. Byłem rycerzem, stawałem w ordynku, Teraz przegrawam z śmiercią w pojedynku. ZbierDrużWir I 27.
Przenośnie: On uderzywszy dwiamia [!] palcami wmiec odpowie ia zta tylko iedną Panną zwykłęm tancowac, gdy bym znią poszedł mogło by się to komu w ordynku uprzykszyć. PasPam 84.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas